OVERALL

เงินรางวัลไตรกีฬา

ตามรุ่นอายุ

ประเภททีม

OVERALL

เงินรางวัลทวิกีฬา

***หมายเหตุ : รูปแบบอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

WANT TO JOIN ONE OF OUR RACES?

Singha เปิดบ้านชวนนักไตรกีฬา หัวใจนักสู้ มาเปิดประสบการณ์ ความมันส์ครั้งใหม่ ในสิงห์ปาร์ค ภายใต้คอนเซปต์ The Ultimate Herculean Triathlon “โชว์เหนือ”คนเหนือคน พิสูจน์ใจเหนือใจ

Contact Us

-
info@tab-agency.com
082-990-5423

-